• Boshlang'ich kapital va uning manbalari

   29 Ноябрь 2018 06:45 | 276 | Дарс ишланма

   Tadbirkorlik bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan o‘quvchilar biznesni moliyalashtirishning quyidagi yo‘llar orqali amalga oshirilishini bilishlari lozim.

  • Tovarlarni klassifikatsiyalash va kodlashtirish

   10 Ноябрь 2018 06:24 | 288 | Дарс ишланма

   O‘quv mashg‘uloti maqsadi:

   O‘quvchilarni Milliy istiqlol g‘oyalariga sadoqatli, mehr-muruvvatli, har tomonlama komil inson hamda ona-Vatanga fidoyilik ruhida, tadbirkor, mustaqil fikrlovchi, yurtsevar inson etib tarbiyalash. Tovarlarni klassifikatsiyalash va kodlashtirish bo‘yicha tushunchalar berish.