• Hayoti va ijodi avlodlarga ibrat

   27 Февраль 2019 06:19 | 562 | Дарс ишланма

   O‘tmish adabiyotimiz tarixida XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi davr o‘ziga xos ijtimoiy ziddiyatlarga boyligi, murakkabligi bilan ajralib turadi. XX asr boshlarida yashab ijod etgan shoirlarimiz o‘ziga xos fidoiylik bilan qalam tebratishgan. Chunki bu davr ijodkorlari o‘zbek xalqining erki va qadr-qimmatini saqlagan holda ilm-ma’rifatni yuksaltirish orqali yurt kelajagini yaratish orzusida hayotlarini xatarga qo‘yib bo‘lsa-da, istiqlol uchun kurashga chaqirishgacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tishdi. Bu davrda Namangan adabiy harakatchilik namoyandalari o‘z asarlarida ma’rifatni yuksaltirishga munosib hissa qo‘shdilar.

  • Boshlang'ich kapital va uning manbalari

   29 Ноябрь 2018 06:45 | 716 | Дарс ишланма

   Tadbirkorlik bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan o‘quvchilar biznesni moliyalashtirishning quyidagi yo‘llar orqali amalga oshirilishini bilishlari lozim.

  • Tovarlarni klassifikatsiyalash va kodlashtirish

   10 Ноябрь 2018 06:24 | 775 | Дарс ишланма

   O‘quv mashg‘uloti maqsadi:

   O‘quvchilarni Milliy istiqlol g‘oyalariga sadoqatli, mehr-muruvvatli, har tomonlama komil inson hamda ona-Vatanga fidoyilik ruhida, tadbirkor, mustaqil fikrlovchi, yurtsevar inson etib tarbiyalash. Tovarlarni klassifikatsiyalash va kodlashtirish bo‘yicha tushunchalar berish.